Kontakt: +48 91 444 21 66

Napisz do nas fmc@home.pl

XXV Konferencja Zarządzanie Finansami

Wydarzenie hybrydowe

W 2024 roku zapraszamy na XXV edycję wydarzenia. Konferencja odbędzie się w dniach 23-25 października 2024 r. w Kołobrzegu. Informacje o dokładnym miejscu organizacji konferencji wkrótce…

 

Spotykamy się za

Dzień(s)

:

Godzina(y)

:

Minut(y)

:

Sekund(y)

Informacje organizacyjne

 

Terminy i opłaty
Rodzaj uczestnictwa Stacjonarnie/online Wystąpienie Publikacja Wysokość opłaty* Termin rejestracji
Uczestnictwo w konferencji stacjonarnie z możliwością wystąpienia i możliwością publikacji* stacjonarnie Tak (opcjonalnie) Tak (opcjonalnie)  1200 zł** 09.10.2023
Uczestnictwo w konferencji online z wystąpieniem i publikacja w monografii online Tak Tak  1100 zł** 09.10.2023
Uczestnictwo w konferencji online z wystąpieniem online Tak Nie  200 zł** 09.10.2023
Uczestnictwo online bez wystąpienia online Nie Nie  bezpłatnie 22.10.2024
Uczestnictwo w konferencji online + wystąpienie w sesji studenckiej online Tak Nie 100zł** 09.10.2023
Publikacja artykułu w monografii n.d. n.d. Tak  1000 zł** 25.10.2023
*Opłata konferencyjna nie obejmuje kosztów zakwaterowania.
** Zwolnienie z VAT zgodnie z art. 113 ust. 1 ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
Miejsce organizacji konferencji

Więcej informacji wkrótce

Publikacja konferencyjna

W tym roku…

Ramowy program XXV Konferencji Zarządzanie Finansami

23 października 2024

15.00 – 17.00 – akredytacja

17.00 – 19.00 – I sesja plenarna

19.00 – 20.00 – kolacja

24 października 2024

7.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 11.00 – II sesja plenarna

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 13.30 – sesje równoległe

13.30 – 15.00 – obiad

15.00 – 17.00 – sesje równoległe

17.00 – 17.30 – przerwa kawowa

17.30 – 19.30 – sesje równoległe

20.30 – ogłoszenie wyników 22. konkursu o Nagrodę Beta za wybitne osiągnięcia w dziedzinie zarządzania finansami i uroczysta kolacja

25 października 2024

7.30 – 9.00 – śniadanie

9.00 – 11.00 – sesje równoległe

11.00 – 11.30 – przerwa kawowa

11.30 – 13.30 – III sesja plenarna

13.30 – 15.00 – obiad

Formularz Rejestracyjny

Rejestracja zostanie wkrótce uruchomiona

Program XXV Konferencji

Program w trakcie przygotowania…

Program Dzień 2

 

28 września 2023
II sesja plenarna
09.00 – 09.45
SALA WIDOKOWA I
Prowadzący: prof. Jerzy Gajdka, Uniwersytet Łódzki
1 Minister Marek Gróbarczyk, Ministerstwo Infrastruktury Przesłanie Sekretarza stanu, pełnomocnika rządu ds. gospodarki wodą oraz inwestycji w gospodarce morskiej i wodnej do uczestników XXIV Konferencji Zarządzanie Finansami
2 prof. Małgorzata Zaleska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Fenomen niefenomenalnych depozytów

Nasza konferencja w liczbach

uczestników

godzin obrad

prelegentów

Nagroda βeta

Nagroda βeta to honorowe wyróżnienie wybitnych osiągnięć w dziedzinie zarządzania finansami. 37-centymetrowa statuetka zaprojektowana i wykonana została w pracowni wybitnego rzeźbiarza Jakuba Lewińskiego. Jest to dynamiczna forma przestrzenna, w której zamknięte zostały przenikające się wzajemnie graficzny symbol drugiej litery greckiego alfabetu z artystycznym kształtem pięknej kobiecej sylwetki. Odlana w brązie, na podstawie z czarnego granitu symbolizuje jedne z najcenniejszych wartości cywilizacji: dynamizm, rozwój, ekspansję i piękno.

Dlaczego ważne są współczynniki beta? Dlaczego ekonomiści poświęcają im aż tak wiele uwagi? Współczynnik beta jest miarą związku zachodzącego między zmianami w cenie danej akcji a zmianami w odnośnym indeksie rynku akcji. Umożliwia dokonanie pomiaru systematycznego ryzyka podejmowanego przez inwestora kupującego tę akcję i daje pojęcie o tym, na ile ruchy cenowe tej akcji będą zbieżne z rynkiem. Jest to ważne, ponieważ choć inwestorzy mogą równoważyć konkretne ryzyko związane z poszczególnymi akcjami poprzez prowadzenie zróżnicowanego portfela, to jednak są nadal wystawieni na systematyczne ryzyko związane z całością rynku, którego już nie uda się zrównoważyć dywersyfikacją. Im wyższy współczynnik beta danej akcji, tym większe związane z nią ryzyko. Pomiar ryzyka stanowi tylko jeden ze sposobów wykorzystywania bety. W sposób pośredni wskaźnik ten jest niezbędną miarą w trakcie procesu wyceny biznesów, wyboru projektów inwestycyjnych oraz pomiaru ekonomicznej wartości dodanej.

Zgłoszenia przyjmujemy do 15 września 2024

Jak zgłosić kandydata do Nagrody βeta?

Prawo do zgłaszania kandydatów do Nagrody βeta przysługuje:

 • członkom kapituły, 
 • pracownikom naukowym uczelni wyższych,
 • przedstawicielom praktyki gospodarczej.

Zgłoszenie kandydatów powinno zostać dokonane w formie pisemnej wraz z uzasadnieniem. W tym celu można skorzystać z FORMULARZA. Zgłoszenie wraz z załącznikami należy wysłać na adres Biura Konferencji:

Biuro Konferencji Zarządzanie Finansami

Wydział Ekonomii, Finansów i Zarządzania
Uniwersytet Szczeciński
ul Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

 W konkursie o Nagrodę βeta mogą być przedstawiane prace z dziedziny zarządzania finansami, a w szczególności:

 • zrealizowane badania naukowe, które wnoszą istotny wkład w rozwój dyscypliny;
 • “zrealizowane projekty badawcze, stanowiące twórczą adaptację rozwiązań z zakresu zarządzania finansami do realiów polskiej gospodarki;
 • “opublikowane rozprawy, monografie lub podręczniki o wysokiej wartości naukowej, popularyzatorskiej i edukacyjnej;
 • “autorskie rozwiązania z zakresu zarządzania finansami, które po ich wdrożeniu w polskich przedsiębiorstwach spowodowały wyraźny wzrost efektywności ich funkcjonowania i gospodarowania. 

Szczegółowe informacje na temat Nagrody βeta znajdują się w Regulaminie Nagrody βeta.

Kapituła βeta 2024

Udział w Kapitule Nagrody βeta 2024 potwierdzili:

 • prof. Jan Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki
 • prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • prof. Elżbieta Mączyńska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański
 • prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński
Laureaci Nagrody Beta

W roku 2023 do Nagrody βeta nominowane zostały następujące prace:

 • dr Szczepan Urjasz z Uniwersytetu Warszawskiego za pracę pt. Dynamika powiązań i mechanizmy transmisji zmienności między polskim rynkiem akcji a wybranymi rynkami akcji na świecie,
 • dr hab. Tomasz Jedynak, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejściu na emeryturę,
 • dr Katarzyna Mokrzycka-Kogut z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. The Financial Reporting Quality of Public Companies The Cultural Dimension.

Decyzją Kapituły Nagrody βeta 2023, w której skład wchodzili: prof. Jan Czekaj – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, prof. Leszek Dziawgo – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Krzysztof Jajuga – Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, prof. Jerzy Gajdka – Uniwersytet Łódzki,  prof. Elżbieta Mączyńska – Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, prof. Bogdan Nogalski – Uniwersytet Gdański oraz prof. Dariusz Zarzecki – Uniwersytet Szczeciński laureatem został dr hab. Tomasz Jedynak, prof. UEK z Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za pracę pt. „Behawioralne uwarunkowania decyzji o przejściu na emeryturę”.

Poprzednie lata

Podsumowanie XXIV Konferencji

Biuro Konferencji Zarządzanie Finansami

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 do 15.00.